Tvorba obsahu web stránok

Vaša web stránka musí žiť

Statické stránky bez zmeny obsahu sú pre ľudí málo zaujímavé a nezabezpečia tak opakované návštevy vašich stránok od tých istých užívateľov. V dnešnej dobe si získa pozornosť náročných užívateľov internetu web stránka s pútavým grafickým dizajnom. Avšak aby ste upútali návštevníka vašej web stránky natoľko, že sa stane vašim zákazníkom, potrebujete zaujať jej obsahom.

Uverejňujte kvalitný obsah

Pri tvorbe obsahu webu myslite na jeho návštevníkov, pre ktorých je určený. Odkomunikujte vašu ponuku a výhody spolupráce jednoducho, zrozumiteľne, ale tiež pútavo a moderne. Čo vám pomôže vytvoriť kvalitný obsah web stránky?

 • jednoznačná a prehľadná štruktúra – jednoduchá navigácia  a logická previazanosť obsahu
 • pravidelná priebežná aktualizácia obsahu - novinky o produktoch či službách, aktuálne prebiehajúce akcie, informácie zo života firmy a pod.
 • uverejňovanie textov a obrázkov v primeranom množstve a kvalite – účinná formulácia a štrukturovanie textov, správna kvalita a farebnosť obrázkov
 • použitie multimediálnych doplnkov v rozumnej miere – animované bannery, 3D vizualizácie, videá

Pre vašu web stránku zabezpečíme

 • Analýzu súčasného stavu obsahu – na základe jej výsledku vám odporučíme úpravy v obsahu, prípadne zmenu štruktúry webu
 • Dohľad nad obsahom webu – konzultácie a korektúry pre: grafickú úpravu, textovú úpravu, úpravu uverejňovaných obrázkov a dokumentov, media obsahu
 • Tvorbu profesionálneho obsahu
 • Pravidelnú aktualizáciu web stránky - vkladanie dodaných textových a obrázkových podkladov
 • Prípravu textových podkladov – textové úpravy, korektúry a preklady, tvorba textov
 • Príprava obrázkových podkladov – úprava dodaných obrázkov, výber fotografií z fotobanky
 • Multimediálne doplnky pre oživenie obsahu webu - výroba animácií a bannerov, výroba online listovacích publikácií, katalógov či manuálov
 • Fotografické práce - nafotenie produktov a služieb, interiérové a exteriérové fotografie, letecké fotografie
 • Video produkcia – zabezpečíme pre vás výrobu profi videa pre prezentáciu ponuky a služieb vašej spoločnosti, či krátke zábavné videá s možnosťou využitia aj na sociálnych sieťach

Ako doručiť kvalitný obsah vašej webovej stránky potenciálnym zákazníkom?

Aby váš web nežil svojim vlastným životom bez návštevníkov, potrebujete naň upriamiť pozornosť a prilákať užívateľov internetu, ktorých počet narastá každým dňom. Na to vám poslúžia nástroje Online marketingu: