Google Ads

Oslovte používateľov internetu v čase, kedy hľadajú vaše produkty alebo služby.

Textové reklamné odkazy prostredníctvom Google Ads sa zobrazujú používateľom pri vyhľadávaní v Google, cez niektoré z vašich kľúčových slov.
Reklamné odkazy sa zobrazujú na TOP pozíciach vo vyhľadávaní a v pravej časti stránky.

Forma reklamy vhodná pre zvýšenie predaja produktov či služieb.

Prostredníctvom Google AdSense sa vaša reklama môže zobrazovať aj v obsahovej (kontextovej) sieti na partnerských portáloch Google, ako sú napríklad sme.sk a pod. 
Kontextovú reklamu je vhodné využiť na:
- oslovenie širokej cieľovej skupiny užívateľov internetu 
- budovanie povedomia o značke, alebo upevňovanie jej pozície na trhu 
- podpora predaja menej známych produktov a služieb